BEFARED

Realizacja zadania: Stworzenie hali pod stacje prób. Zakres: Wydzielenie hali, zabudowa z ociepleniem świetlików, skucie wraz z wywozem starej posadzki betonowej, malowanie hali, wykonanie posadzki przemysłowej.